Voorwaarden Wandelen voor Water gezinseditie – activity tracker Bolt

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de activity tracker winactie van Wandelen voor Water de gezinseditie.

 1. Iedereen die zich inschrijft voor Wandelen voor Water de gezinseditie en voor 15 mei 2022 het sponsorbedrag van € 100,- ophaalt kan meedingen naar de prijs.
 2. Als je wilt meedoen aan de actie, geef dan tijdens de inschrijving op het laatste scherm aan dat je kans wilt maken op de prijs.
 3. De prijs bestaat uit een activity tracker Bolt ter waarde van € 15,64.
 4. Simavi verloot 10 activity trackers onder de gezinnen die bij het inschrijven voor Wandelen voor Water de gezinseditie hebben aangegeven kans te willen maken op de prijs én die voor 15 mei minstens € 100 aan sponsorgeld hebben opgehaald.
 5. Wandelen voor Water en Simavi behouden zich het recht voor de winnaars met teamnaam op de Facebookpagina of andere communicatiekanalen te publiceren.
 6. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten.
 7. Einddatum van de winactie is 15 mei 2022, de dag dat het Wandelen voor Water-evenement plaatsvindt.
 8. Winnaars krijgen uiterlijk 31 mei persoonlijk bericht via de mail, we vragen dan ook het adres op waar de prijs naartoe kan worden gestuurd.
 9. De prijs wordt opgestuurd naar het adres dat de prijswinnaars opgeven. 
 10. Indien een prijswinnaar niet binnen een maand reageert op de e-mail, behoudt Simavi zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen. 
 11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens worden opgegeven, heeft Wandelen voor Water het recht om de deelnemer voor verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 13. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden Wandelen voor Water en Simavi zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan, of het recht op een prijs te laten vervallen.
 14. Wandelen voor Water wordt mogelijk gemaakt door Simavi in samenwerking met verschillende partners, waaronder ZOA Nederland en Rotary Nederland. Het Wandelen voor Water programma heeft als doel om kinderen in Nederland actief kennis te laten maken met het thema Water en Sanitatie. Een onderdeel binnen het programma is een fondsenwervende challenge waarbij kinderen op school of met hun gezin geld ophalen voor projecten in Afrika en Azië, gericht op het verbeteren van basisvoorzieningen.
 15. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist Simavi.
 16. Simavi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds aan te passen.

Deelname aan deze actie betekent instemming met deze voorwaarden